Santa’s Hotels yleiset ehdot

Varaamalla Santa’s Hotelsin palveluja sopimushinnoin, sitoudut noudattamaan Santa’s Hotelsin yleisiä ehtoja. Nämä ehdot ovat voimassa myös kolmansille osapuolille. Kolmansille osapuolille myytäviin palveluihin vaaditaan Santa’s Hotelsin kirjallinen suostumus. Kaikki tarjottavat palvelut toteutetaan noudattaen Suomen viranomaisten majoitus- ja ravintolapalvelujen tuottajille määrättyjä ohjeita. Santa’s Hotels noudattaa Suomen lainsäädäntöä.

SISÄÄN- JA ULOSKIRJAUTUMINEN
Sisään- ja uloskirjautumisajat vahvistetaan varauksen yhteydessä ja ne voivat vaihdella hotelleittain ja sesongeittain.

TARJOUKSET JA ALUSTAVAT VARAUKSET
Tarjoukset ja alustavat varaukset ovat voimassa seitsemän (7) päivää, ellei toisin mainita. Ilman alustavia varauksia emme voi taata saatavuutta.

HUONEISIIN MAJOITTUMINEN
Huonehinnat määräytyvät henkilömäärän mukaan. Mikäli asiakas varaa kahden hengen huoneen yhdelle, määräytyy hinta kahden hengen huonehinnan mukaan.

ENNAKKOMAKSUT
Santa’s Hotel pidättää oikeuden periä ennakkomaksun, joka on vähintään 10% koko varauksen arvosta. Mikäli ennakkomaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, Santa’s Hotelsilla on oikeus perua varaus.

MAKSUT
Tuotteet ja palvelut maksetaan pääsääntöisesti tilauksen yhteydessä, ennen asiakkaan saapumista. Jälkilaskutus vaatii erillisen laskutussopimuksen. Luottokorttitiedot kerätään mahdollisten lisäpalvelujen veloitusta varten.

Mikäli asiakas ilmoittaa haluavansa laskun jaettavan usealle eri taholle, veloitamme siitä erillisen maksun. Jos tilaaja on hotellin laskutusasiakas, voidaan tilaajalle lähettää lasku jälkikäteen. Laskuun voidaan lisätä laskutuslisä. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

HINNAT
Kaikki hinnat ovat sopimushintoja, joista ei makseta komissiota. Kaikki hinnat sisältävät ALV:n. Arvonlisäveron tai muun veroluonteisen maksun noustessa, tai uuden veron astuessa voimaan, korotetaan hintoja veromuutoksen astuessa voimaan.  Kaikki hinnat ovat paikallista valuuttaa ja kaikki maksut täytyy suorittaa kyseisellä valuutalla.

PERUUTUKSET
Kaikki peruutukset tai muutokset varauksiin tulee tehdä kirjallisesti, esim. sähköpostilla, normaalien toimistoaukiolojen puitteissa (arkisin klo 9-17 välillä). Kaikki peruutukset, jotka vastaanotetaan toimistoaukioloaikojen ulkopuolella, katsotaan vastaanotetuksi seuraavana arkipäivänä. Ilmoitukseen peruutuksesta tulee saada kuittaus Santa’s Hotelsilta.

Peruutusehdot vaihtelevat varauksen ajankohdan, varattavan tuotteen ja hotellikohtaisten erityisehtojen mukaan. Peruutusmahdollisuus riippuu valitun hinnan ehdoista varaushetkellä.

RUOKAILU- JA KOKOUSVARAUKSET
Lopullinen ryhmäkoko tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varauksen alkua. Mikäli ryhmäkoko pienenee enemmän kuin 10 %, loppulaskusta vähennetään 10% alkuperäisestä henkilömäärästä. Mikäli ryhmäkoko on suurempi kuin etukäteen varattu, laskutetaan toteutuneen henkilömäärän mukaan.

Kaikki peruutukset tai muutokset varauksiin tulee tehdä kirjallisesti, esim. sähköpostilla, normaalien toimistoaukiolojen puitteissa. Kaikki peruutukset, jotka vastaanotetaan toimistoaukioloaikojen (arkisin klo 9-17 välillä) ulkopuolella katsotaan vastaanotetuksi seuraavana arkipäivänä. Peruutusilmoituksiin tulee saada kuittaus Santa’s Hotelsilta.

Peruutusehdot ja peruutusmaksut ruokailu- ja kokousvarauksissa:

RYHMÄKOKO7 VRK ENNEN TULOPÄIVÄÄ14 VRK ENNEN TULOPÄIVÄÄ30 VRK ENNEN TULOPÄIVÄÄ60 VRK ENNEN TULOPÄIVÄÄ90 VRK ENNEN TULOPÄIVÄÄ120 VRK ENNEN TULOPÄIVÄÄ150 VRK ENNEN TULOPÄIVÄÄ180 VRK ENNEN TULOPÄIVÄÄ
         
Alle 10 hlöPeruutus kuluitta kolme (3) päivää ennen tapahtumaa. Sen jälkeen peruutuskulut 50%
10-30 hlö50 %Kuluitta      
31-100  hlö100 %50%Kuluitta     
101-150  hlö 100%75%50%Kuluitta   
Yli 150  hlö    100%75%50%Kuluitta


Santa’s Hotels pidättää oikeuden näitä tiukempiin ryhmävarausehtoihin.
Poikkeavat varaus- ja peruutusehdot lähetetään erillisenä liitteenä.

RYHMIEN NIMILISTAT
Minimi ryhmäkoko on 11 henkilöä ellei toisin mainita.

Ryhmien nimilistat tulee toimittaa vähintään 14 vuorokautta ennen saapumista. Seuraavat tiedot täytyy ilmetä nimilistan yhteydessä:

Ryhmän nimi
Ryhmänjohtajan yhteystiedot
Viipymä
Tuloaika
Lähtöaika
Ryhmän jäsenten nimet ja kansallisuus
Passinumerot (poissulkien Suomen kansalaiset)
Huonejako
Ruokailuvaraukset
Kokoustilavaraukset
Aikainen aamiainen, mikäli tarvetta
Erikoisruokavaliot ja muut erikoistoiveet

Mikäli nimilistoja ei ole toimitettu viimeistään 14 vuorokautta ennen saapumista, Santa’s Hotelsilla on oikeus perua nimeämättömät huonevaraukset, jolloin peruutuskulut ovat 100%, ja/tai vaihtoehtoisesti Santa’s Hotelsilla on oikeus periä huonelistoihin tehdyistä muutoksista 60 EUR/muutos ilman erillistä ilmoitusta.

LASTEN HINNAT
Lapset 4-12 vuotiaat ovat oikeutettuja alennettuihin hintoihin, ellei toisin mainita. Alle 4-vuotiaat lapset ruokailevat ja majoittuvat vanhempien kanssa veloituksetta (mikäli eivät tarvitse omaa vuodetta).

JOULU, UUSIVUOSI JA MUUT ERIKOISTAPAHTUMAT
Yleiset hinnat ja ehdot eivät ole voimassa jouluna, uutena vuotena ja loppiaisena tai erikoistapahtumien aikana. Näihin ajankohtiin sovelletaan erikoishintoja ja -ehtoja.

VAKUUTUKSET
Suosittelemme asiakkaillemme matkavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja -tapauksia varten. Hotellilla ei ole velvollisuutta hyväksyä peruutusta ilman peruutuskuluja esim. lääkärintodistuksen tai muun vastaavan perusteella.

ALIHANKKIJOIDEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLIEN TARJOAMAT PALVELUT
Yleiset varaus- ja peruutusehdot kattavat kaikki palvelut, jotka varataan ja myydään Santa’s Hotelsien kautta, mutta joiden tuottajana on kolmas osapuoli tai alihankkija, ellei alihankkija tai kolmas osapuoli toimita omia varaus- ja peruutusehtoja.

FORCE MAJEURE
Santa’s Hotelsilla on oikeus perua varaus pakottavista syistä ns. force majeure -esteen vuoksi (hotelli ei voi toimittaa lupaamiaan palveluja esim. lakon, tulipalon, vesivahingon, luonnon katastrofin, sotatilan tms. tekijän vuoksi, joka vaikeuttaa hotellin toimintakykyä). Santa’s Hotels pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli veroihin tai muihin saman luonteisiin maksuihin tulee muutoksia.

HOTELLIVARAUSTEN MUUTOKSET
Pakottavista syistä hotellilla on oikeus siirtää varaus toiseen samantasoiseen majoituskohteeseen. Tässä tapauksessa hotelli järjestää siirrosta aiheutuneet kuljetukset.

PALAUTTEET JA VALITUKSET
Mikäli Santa’s Hotelsin palveluissa on puutteita tai huomautettavaa, täytyy asiasta ilmoittaa hotellille viipymättä, kuitenkin tai enintään seitsemän (7) vuorokautta tapahtuman jälkeen, joka katsotaan kohtuulliseksi ajaksi.

Mikäli huomautettavaa ilmenee asiakkaan viipymän aikana, asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa siitä henkilökunnalle viipymän aikana ja Santa’s Hotellilla on oikeus korjata puute tai valituksen aihe ilman erillistä korvausvelvollisuutta. Mikäli asiakas ei velvollisuudestaan huolimatta ilmoita puutetta tai valituksen aihetta viipymän aikana, ei asiakas ole oikeutettu korvauksiin jälkikäteen. 

KORVAUSVELVOLLISUUS
Mikäli hotelli laiminlyö velvollisuuksiaan, aineettoman vahingon korvaus suhteutetaan tapahtuneeseen laiminlyöntiin, joka on kuitenkin korkeintaan kolminkertainen summa maksetuista palveluista.

VASTUUVAPAUS
Mikäli yksi tai useampi kohta näistä ehdoista ei toteudu, on mitätön tai ei voida panna toteen, muut kohdat yleisistä ehdoista jää voimaan.

RIITATILANTEIDEN SOVITTELU
Ennen mitään oikeudellisia toimia, riidan molemmat osapuolet ovat velvollisia neuvottelemaan hyvässä hengessä ja tekemään kaikkensa selvittääkseen riitatilanteen taloudellisesti ja yhteisymmärryksessä, huomioon ottaen molempien osapuolien taloudelliset intressit, välttääkseen oikeudelliset menettelyt ja toimet.

MATKAPAKETTILAKI
Santa’s Hotels on rekisteröitynyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston rekisteriin ja on tallettanut 1.7.2018 voimaan tulleessa matkapakettilaissa vaadittavan vakuuden. Pelkästään hotelli- ja ravintolapalveluihin sovelletaan yleisiä hotelli- ja ravintola-alan lakeja, ei matkapakettilakia.

LAKI JA TOIMIVALTA
Kaikkiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja osapuolet luovuttavat lainkäyttövallan Keskuskauppakamarin välimieslautakunnalle, Suomen kauppakamarin välitystuomioistuimen sääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus koostuu yhdestä (1) välimiehestä, jonka on nimennyt Suomen kauppakamarin välimieslautakunta. Välimiesoikeuden paikka on Rovaniemi ja kieli on suomi tai englanti.

YLEISTÄ
Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan seuraavissa Santa’s Hotels -kohteissa:

Santa’s Hotel Santa Claus Santa’s Igloos Arctic Circle Santa’s Hotel Rudolf Santa’s Villas Levi  
Santa’s Hotel Tunturi

Santa’s Hotel Aurora
Santa’s Villa Borealis

Santa’s Resort & Spa Hotel Sani
Santa’s Hotel Rakka
Hotel Santa Claus OySaariselän Tunturihotellit OyHotel Aurora OyKalajoen Kylpylähotelli Sani OyHotel Rakka Oy Laskutusosoite:
Korkalonkatu 29 FI-96200 RovaniemiLutontie 3, FI-99830 SaariselkäLuppokeino 1, FI-99555 LuostoJukupolku 5, FI-85100 KalajokiAhjotie 23, FI-96300 Rovaniemi
Y-tunnus 1614402-5Y-tunnus 0942022-0Y-tunnus 1871193-5Y-tunnus 1996583-0Y-tunnus 2109345-3
OVT: 003716144025OVT: 003709420220OVT: 003718711935OVT: 003719965830Käyntiosoite:
Danske Bank Plc
DABAFIHH
OKO Bank Plc Helsinki OKOYFIHHDanske Bank Plc DABAFIHHOKO Bank Plc Helsinki OKOYFIHHUrpiaisenkuja 4 99490 Kilpisjärvi

MARKKINOINTIMATERIAALI
Voit katsella ja ladata korkearesoluutioisia kuvia, esitteitä ja videoita mediasivuiltamme: http://santashotels.pictures.fi/kuvat/

Mediapankin materiaalia voi käyttää vain Santa’s Hotelsien liittyvään mainontaan ja markkinointiin. Pyydämme lähettämään vedoksen tarkistettavaksi ennen painatusta.