Eu-rahoitteiset hankkeet

EU-rahoitteiset hankkeet

Santa’s Hotels, Santa’s Hotels Elämyshanke

Hankkeen julkinen tiivistelmä

Santa’s Hotels -hotelliketju suunnittelee ja toteuttaa uusia elämyspalveluja Rovaniemen Napapiirille.

Investoinnilla luodaan ympärivuotinen elämystuote, jolla tavoitellaan kansainvälistä kysyntää uusilta asiakassegmenteiltä, vanhoilta markkina-alueilta ja ihan uusilta markkina-alueilta myös lumettomaan aikaan.

EAKR-rahoitusta hankkeelle on myönnetty yhteensä 487 700€ toteuttajana Hotel Santa Claus Oy

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


Santa’s Hotels, Arctic Circle Igloos

Hankkeen julkinen tiivistelmä:

Santa’s Hotels -hotelliketju on rakentanut korkeatasoisia lasikattoisia igluja Rovaniemen Napapiirille. Investoinnilla luotiin elämystuote, joka vastaa kansainväliseen kysyntään perinteisiltä ja uusilta markkina-alueilta.

EAKR-rahoitusta kahdelle hankkeelle on myönnetty yhteensä 1,6 M€,
toteuttajina Hotel Santa Claus Oy ja Kiinteistö Oy Kalotinlinna

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


Santa’s Hotels, Santa’s Hotel Rakka

Hankkeen julkinen tiivistelmä:

Santa’s Hotels -hotelliketju rakentaa Kilpisjärvelle uuden modernin hotellikohteen. Hanke toteutetaan vuosien 2021-2023 aikana. Hotelli tulee olemaan ketjun seitsemäs hotelli Pohjois-Suomessa.

EAKR-rahoitusta hankkeelle on myönnetty yhteensä 1,8M €, toteuttajana Hotel Rakka Oy

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Contact Us

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.