Lomajärjestöjen kautta Kalajoelle hotellilomalle

Santa's Hotel Sani Kalajoki perhe
Voit hakeutua lomalle Santa’s Resort & Spa Hotel Saniin usean eri lomajärjestön kautta.
Alla lisätietoa lomajärjestöistä.

Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry

MTLH:n tavoitteena on tukea lomalaista itsenäisessä selviytymisessä elämän eri tilanteissa ja vahvistaa perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita. MTLH järjestää kaksi kolmasosaa lomista yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. MTLH:n toiminnan mahdollistaa RAY:n myöntämä kohdennettu toiminta- avustus. Lomaa voivat hakea kaikki Suomessa vakituisesti asuvat. Lomatukea haetaan erillisellä lomatukihakemuksella.

Lisätietoa: www.mtlh.fi


Hyvinvointilomat ry

Hyvinvointilomat ry järjestää taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein myönnettäviä lomia Raha-automaattiyhdistyksen tuella lähes 20.000 henkilölle vuodessa. Lomajaksot ovat kestoltaan viisi vuorokautta ja sisältävät aina täysihoidon sekä ohjelman.

Lisätietoa: www.hyvinvointilomat.fi


Solaris-lomat ry

Solaris-lomat järjestää laadukkaita täysihoitolomia kotimaassa perheille ja aikuisille, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta lomaan kodin ulkopuolella. Tavoitteena on parantaa ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan, luoda ihanteellinen ympäristö vertaistukeen ja lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa.

Lisätietoa: www.solaris-lomat.fi